Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Dêbówiec 2010 Udostpnij
GGPMTB_2010W tym roku doczekali¶my siê powa¿nej zmiany. Tradycyjny wy¶cig na Dêbówcu nie odby³ siê w czerwcu na rozpoczêcie wakacji, ale zakoñczy on cykl gnie¼nieñskich wy¶cigów i odbêdzie siê 19 wrze¶nia. To nie koniec zmian - tym razem zamiast przy barze Ró¿a, spotykamy siê na gnie¼nieñskim Rynku, aby stamt±d razem z uczestnikami Rajdu Ekologicznego dotrzeæ do Le¶nictwa Go³a¼nia, gdzie mie¶ciæ siê bêdzie start i meta. Równie¿ trasa w tym roku bêdzie zupe³nie inna. Pêtlê o d³ugo¶ci 9500m mê¿czy¼ni bêd± pokonywali trzykrotnie, kobiety natomiast dwukrotnie.
Nawi±zuj±c do korzeni imprezy, w ramach Eko-Dêbówca odbêdzie siê równie¿ Wy¶cig Dla Amatorów, w którym wystartowaæ mo¿e ka¿dy kto ma rower. Amatorzy bêd± mieli do pokonania jedn± pêtlê.
Zapoznaj siê z regulaminem i PRZYBYWAJ na Eko-Dêbówiec 2010 !
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>