Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
po spotkaniu Udostpnij
Po niedzielnej je¼dzie zarówno grupa XC jak i FR satwi³a siê punktualnie o 13.00 na gnie¼nieñskim rynku. Frekwencja jak zwykle nie by³a 100%, brakowa³o przynajmniej 10 osób. Zrobili¶my nowe fotki do dzia³u "sk³ad ekipy" i oczywi¶cie tradycyjn± fotkê grupow± na tle Katedry. Pó¼niej pogadali¶my jeszcze chwilkê przy ma³ym bezalkoholowym ;) po czym w dobrych nastrojach rozjechali¶my siê do domów.

Zapraszam do przegl±dania galerii - ci±gle pojawiaj± siê tam nowe fotki.
Kolejne du¿e spotkanie najprawdopodobniej na pocz±tku przysz³ego roku.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>