Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Skandia Maraton LangTeam - Bia³ystok Udostpnij
Nasze starty 2010 Po letniej przerwie w minion± niedzielê odby³a siê siódma (przedostatnia) edycja zawodów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team 2010. Tym razem zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego musieli przemierzyæ ponad 500 km aby ¶cigaæ siê w Bia³ymstoku. Zawody te przygotowane by³y jak zwykle perfekcyjnie, a start i meta usytuowane w centrum prawie 300 – tysiêcznej stolicy Podlasia by³y doskona³ym pomys³em p. Czes³awa Langa. Trasy poszczególnych dystansów budzi³y respekt swoj± d³ugo¶ci± – Mini; 45 km, Medio; 72 km i Grand Fondo; 98 km. Nie zawiod³a pogoda, i choæ deszcz wisia³ w powietrzu to uda³o siê „na sucho” przejechaæ wszystkie dystanse. Razem w imprezie wystartowa³o ponad 700 kolarzy. Zawodnicy UKS GKKG startowali jak zwykle na ró¿nych dystansach i ró¿nych kategoriach umacniaj±c swoje wyniki. Nastêpne zawody ju¿ za dwa tygodnie 26 wrze¶nia – Fina³ w Rzeszowie.

Wyniki GKKG z BIA£EGOSTOKU :
Dystans GRAND FONDO :
- FARION Pawe³ - 8/46 Open; 4/17 M-2
- WACHOWIAK Tomasz - 26/46 Open; 1/2 M-1
Dystans MEDIO :
- MAROSZ Dawid - 23/171 Open; 14/54 M-2
- SAWICKI Franciszek - 35/171 Open; 2/20 M-5
- PUTZ £ukasz - 36/171 Open; 16/54 M-2
- PUTZ Piotr - 49/171 Open; 26/54 M-2
Dystans MINI :
- £UKASIEWICZ Dariusz - 82/195 Open; 14/27 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam po 7 edycjach :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-1 :
miejsce - zawodnik - rocznik
1. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 : 8. - FARION Pawe³ - 1987
11. - PUTZ Micha³ - 1985
14. - FRANC Patryk - 1985
Dystans MEDIO kategoria M-1 :
8. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
5. - PUTZ £ukasz - 1983
6. - MAROSZ Dawid - 1980
7. - PUTZ Piotr - 1988
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
1. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
12. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
42. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
127. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
9. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>