Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Skandia Maraton LangTeam - Rzeszów Udostpnij
Nasze starty 2010 W niedzielê zakoñczy³y siê zmagania w cyklu Skandia Maraton Lang Team 2010. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego musieli przemierzyæ nieraz do¶æ du¿e odleg³o¶ci aby zmagaæ siê w kolarskich zawodach, które od kwietnia do wrze¶nia odbywa³y siê w Chodzie¿y, Bielawie, Bia³owie¿y, Olsztynie, Sopocie, Na³êczowie, Bia³ymstoku i w Rzeszowie. Zawody te przygotowane by³y na bardzo wysokim poziomie, a starty i mety usytuowane by³y przewa¿nie w centrach miast. Po raz kolejny p. Czes³aw Lang przekona³, ¿e na organizowaniu widowisk sportowych zna siê jak ma³o kto.
Trasy poszczególnych edycji budzi³y niejednokrotnie respekt; czy to d³ugo¶ci±, czy te¿ stopniem trudno¶ci. Jak zwykle na tego typu imprezach do wyboru dla ka¿dego s± trzy dystanse – Mini, Medio i Grand Fondo. Oczywi¶cie na wszystkich z tych dystansów nie zabrak³o zawodników GKKG. Mieli¶my okazjê ¶cigaæ siê w b³ocie i po asfaltach, w s³oñcu i w deszczu, w upale jak i przera¼liwym zimnie – wszak w „Skandii” nie zabrak³o niczego co jest kwintesencj± kolarstwa górskiego.
26 wrze¶nia – odby³y siê zawody fina³owe w Rzeszowie. Startowali¶my tam 10-cio osobow± ekip± walcz±c do koñca o ostateczne wyniki. Trasy zaskoczy³y wszystkich, bowiem uda³o siê organizatorom zapewniæ prawdziwie górskie potyczki.

tekst: Dariusz £ukasiewicz

Wyniki GKKG z RZESZOWA :
Dystans GRAND FONDO :
- FARION Pawe³ - 9/52 Open; 7/22 M-2
- PUTZ Micha³ - 15/52 Open; 15/22 M-2
Dystans MEDIO :
- PUTZ Piotr - 20/191 Open; 12/50 M-2
- PUTZ £ukasz - 25/191 Open; 14/50 M-2
- MAROSZ Dawid - 30/191 Open; 16/50 M-2
- SAWICKI Franciszek - 48/191 Open; 2/22 M-5
- WACHOWIAK Tomasz - 58/191 Open; 8/12 M-1
Dystans MINI :
- GÓRALCZYK Tomasz - 16/210 Open; 8/40 M-2
- BERE¬NICKI Szymon - 33/210 Open; 6/30 M-1
- £UKASIEWICZ Dariusz - 76/210 Open; 11/32 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam 2010 :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-1 :
miejsce - zawodnik - rocznik
1. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 : 4. - FARION Pawe³ - 1987
10. - PUTZ Micha³ - 1985
17. - FRANC Patryk - 1985
Dystans MEDIO kategoria M-1 :
6. - WACHOWIAK Tomasz - 1992
12. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
5. - PUTZ £ukasz - 1983
6. - MAROSZ Dawid - 1980
7. - PUTZ Piotr - 1988
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
1. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
9. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
48. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
131. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
8. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>