Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
IX Festiwal Rowerowy Udostpnij
W dniach 12-14 sierpnia odbêdzie siê ju¿ dziewi±ty Festiwal Rowerowy. Oczywi¶cie jak zwykle tysi±ce mi³o¶ników kolarstwa przybêd± do Szklarskiej Porêby - rowerowej stolicy Polski. Festiwal co roku uwa¿any jest za najwiêksze wydarzenie rowerowe nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Europie ¦rodkowej. Organizatorzy i tym razem zadbaj± aby nie brakowa³o atrakcji, a o dobr± atmosferê na pewno zatroszcz± siê równie¿ sami uczestnicy :) Wszystkich zainteresowanych t± imprez± zapraszamy na stronê interentow± organizatorów - www.BikeAction.pl.
Teraz najwa¿niejsze - w tym roku GKKG wystawia na festiwal ca³kiem spor± reprezentacjê :) Niebiesko-bia³e koszulki na pewno bêd± w Szklarskiej widoczne. ¯yczymy udanej zabawy i czekamy na zdanie relacji !
Komentarze
Bombell dnia 02 sierpie 2005 07:55:22
Tylko du¿o zdjêæ tam zróbcie!
icek dnia 02 sierpie 2005 11:12:07
n/c
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>