Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Dziki Wy¶cig - 9.10.2010 Udostpnij
GGPMTB_2010To jeszcze nie koniec sezonu ! Dziêki wspó³pracy z Gmin± Powidz mogli¶my przygotowaæ dla Was jeszcze jedn± imprezê. Bêdzie to Dziki Wy¶cig, który mia³ w kwietniu otworzyæ sezon, ale nie odby³ siê ze wzglêdu na zalegaj±cy ¶nieg. Tym razem na takie atrakcje siê nie zanosi, wiêc wszystkich chêtnych zawodników, widzów i gapiów zapraszamy na "dzik± pla¿ê" do Powidza ju¿ 9 pa¼dziernika. Jak na Dziki Wy¶cig przysta³o najbardziej "dzika" bêdzie trasa. Ka¿dy kto kiedy¶ w "dzikim" startowa³ wie o co chodzi, a kto nie startowa³ musi spróbowaæ. Tym razem trasa ma byæ jeszcze d³u¿sza i jeszcze bardziej wymagaj±ca. Przyjed¼, sprawd¼ siê i walcz o niepowtarzalne trofea przygotowane specjalnie na te zawody ! Do zobaczenia w sobotê !
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>