Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Gniezno GrandPrix MTB 2010 zakoñczone Udostpnij
GGPMTB_2010Za nami ostatnia impreza z cyklu Gniezno GrandPrix MTB 2010. W sobotê przed po³udniem, na Dzikiej Pla¿y w Powidzu stawi³a siê niewielka grupa mi³o¶ników MTB, którzy jeszcze nie zakoñczyli sezonu. Przy piêknej, s³onecznej pogodzie i w kameralnej atmosferze osiemnastu zawodników i jedna zawodniczka stanê³o na starcie "Dzikiego Wy¶cigu". Nie zawiód³ faworyt - ubieg³oroczny zwyciêzca, Radek Lonka, który ju¿ po pierwszym okr±¿eniu mia³ spor± przewagê nad reszt± stawki, a któr± pó¼niej ju¿ tylko systematycznie powiêksza³ by odnie¶æ kolejne zwyciêstwo. Bardzo wymagaj±ca, zarówno pod wzglêdem fizycznym jak i technicznym, trasa wy¶cigu sprawi³a, ¿e czê¶æ zawodników odpad³a z rywalizacji. Wszyscy jednak w dobrych humorach, przy grillu oczekiwali na koñcowe rezultaty i dekoracjê zwyciêzców, na której nie zabrak³o Wójta Gminy Powidz - fundatora trofeów.
Pe³ne WYNIKI | Galeria zdjêæ

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku organizowane przez GKKG wy¶cigi przyci±gn± jeszcze wiêksz± rzeszê zarówno uczestników jak i kibiców. Wszystkim zawodnikom bior±cym udzia³ w tegorocznym cyklu Gniezno GrandPrix MTB serdecznie dziêkujemy za wspólnie spêdzony czas, dostarczone emocje, ¶wietn± atmosferê na imprezach i cenne wskazówki na przysz³o¶æ. Dziêki i do zobaczenia !
Komentarze
rradek1985 dnia 10 padziernik 2010 09:55:41
Oto moje foty: http://picasaweb.google.pl/radeksiara/FotkiPowidz2010ByRadekRatajczak#
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>