Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
po weekendzie Udostpnij
Wczoraj tj. w niedzielê 7.08 Pierwsz± Stolicê Polski odwiedzili poznañscy freeraiderzy. Ca³kiem spora ekipa ju¿ od wczesnych godzin rannych ostro ¶miga³a na gnie¼nieñskim torze i innych miejscówkach. Niektórym nasze hopki tak siê spodoba³y, ¿e ju¿ zapowiadaj± kolejn± wizytê :] Zapraszamy !
Kilka fotek z tego wydarzenia mo¿ecie obejrzeæ w galerii.

W sobotê 6.08 odby³y siê legendarne Danielki. GKKG wystawi³o na t± imprezê (tylko) jednoosobow± reprezentacjê w osobie samego prezesa - S³awka Graczyka. Prezes zaj±³ 28 miejsce w kategorii M3, a w klasyfikacji ogólnej by³ 97. Gratulujemy wyniku !! Wiêcej informacji na forum.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>