Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Niedzielny trening pod okiem trenera Udostpnij
GKKGW niedzielê 16.01.2011 cz³onkowie klubu bêd± mieli mo¿liwo¶æ uczestniczenia w treningu prowadzonym przez znakomitego zawodnika i trenera - Rados³awa Tec³awa. Ca³o¶æ rozpocznie siê wprowadzeniem teoretycznym (1-1,5 h) w hotelu Nest o godz. 10.00. Nastêpnie, ju¿ na rowerach, Radek poprowadzi w³a¶ciwy trening (3-3,5 h, g³ównie szosa). Zachêcamy do skorzystania z tej mo¿liwo¶ci i wcze¶niejsze przygotowanie sobie pytañ do naszego trenera.
Komentarze
thomson dnia 16 stycze 2011 22:42:46
i jak by³o?
jOzzy dnia 17 stycze 2011 10:42:28
thomson dnia 16 styczeñ 2011 23:42:46
i jak by³o?

No w³a¶nie: i jak by³o ?
Mo¿e jaka¶ relacja ze zdjêciami ?
Dawid Marosz dnia 17 stycze 2011 13:10:37
No w³a¶nie, trzeba by³o byæ smiley
thomson dnia 17 stycze 2011 22:23:05
Te¿ ci kiedy¶ tak odpowiem smiley
jOzzy dnia 18 stycze 2011 07:08:34
Bez komentarza.
Robert Knast dnia 23 stycze 2011 22:18:26
By³o fajnie choæ mia³em wra¿enie ¿e trenerzy chcieli nam uciec a po za tym dowiedzia³em siê jak poprawnie montowaæ bloki SPD i co zrobiæ gdy w trakcie jazdy towarzystwo za du¿o rozmawia tempo to 32 35 km fajne podjazdy pamiêtam silny wiatr pod Jankowem pozdrawiam wszystkich nieobecnych kolegów smiley
thomson dnia 23 stycze 2011 22:41:02
Dziêki za info i za pozdrowienia. Zdrowie by siê przyda³o. Z ma³ymi przerwami praktycznie od ¶wi±t mnie przeziêbienie trzyma. Masakra jaka¶. Mo¿e znacie jakie¶ magiczne sposoby ? smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>