Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Kraków Udostpnij
Nasze starty 2011
W sobotê, 14 maja w Krakowie odby³a siê druga edycja Skandia Maraton Lang Team 2011. Kraków po raz pierwszy znalaz³ siê na mapie Skandia Maraton Lang Team, start maratonu znajdowa³ siê na Krakowskich B³oniach - zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego stawili siê na nim w 8 osobowym sk³adzie Przy przepiêknej prawdziwie letniej pogodzie ekipa zmaga³a siê dwoma dystansami (mini i medio). Plany startowe by³y takie aby poprawiæ wyniki z pierwszej edycji. Trzeba przyznaæ, ¿e za³o¿enia przedstartowe zawodnicy wype³nili w 100 % i wszyscy wspiêli siê na lepsze pozycje w klasyfikacji generalnej (ju¿ w tej chwili niektórzy z nas s± blisko „pud³a”). Oczywi¶cie ³atwo skóry nie oddamy i ju¿ dzi¶ pojawi³y siê zapowiedzi walki na nastêpnych edycjach, (Na³êczów, Gdañsk, Rzeszów, Bia³ystok, Kwidzyn).

tekst: Dariusz £ukasiewicz

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z KRAKOWA:

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 36/259 Open; 19/87 M-2
- MAROSZ Dawid - 49/259 Open; 14/71 M-3
- WASZAK Micha³ - 78/259 Open; 40/87 M-2

Dystans MINI :
- WACHOWIAK Tomasz - 23/253 Open; 10/48 M-2
- KNAST Robert - 82/253 Open; 21/52 M-3
- £UKASIEWICZ Dariusz - 111/253 Open; 23/43 M-4
- KARPIÑSKI Janusz - 122/253 Open; 6/9 M-6
- CABANEK Paulina 225/253 Open; 14/20 K-2

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po dwóch edycjach) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
7. FIGAJ Andrzej - 1986
16. WASZAK Micha³ - 1991
114. OSSOWSKI Micha³ - 1985
Dystans MEDIO kategoria M-3 :
30. MAROSZ Dawid - 1980
Dystans MINI kategoria K-2 :
5. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
5. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
10. KNAST Robert - 1974
67. LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
11. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
52. MAKOWSKI Marek - 1969
Dystans MINI kategoria M-6 :
4. KARPIÑSKI Janusz - 1950
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>