Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Rowerowe wakacje - czyli 228km po Uznamie i Wolinie Udostpnij
Po raz kolejny zawita³em na nasz± jedyn± Polsk± Wyspê dok³adnie do miejscowo¶ci ¦winouj¶cie (miasto rowerzystów), która przyci±ga du¿± ilo¶ci± ¶cie¿ek, szlaków rowerowych i przepiêknych terenów do jazdy zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej gdzie momentami czu³em siê jak w górach.
Przez ca³y pobyt przejecha³em 228km. Widzia³em sporo ciekawych miejsc i widoków. Poni¿ej tylko namiastka w postaci kilku fotek. Oczywi¶cie nie odmówi³em sobie pla¿owania na najpiêkniejszej i najszerszej pla¿y w Polsce :) Je¶li kto¶ chce po³±czyæ jazde rowerem z pla¿owaniem to zdecydowanie polecam ¦winouj¶cie i okolice.

            ~MatiiGRANICA - miejsce, w którym nie tak dawno sta³ p³ot i wartownicy, a teraz przebiega w tym miejscu ¶cie¿ka rowerowa z symboliczn± bram± graniczn±.

Wie¿a Goeben na szlaku rowerowym do Miêdzyzdroji - pozosta³o¶æ po Niemcach i wojnie, wie¿a s³u¿y³a do dowodzenia bateri± artylerii. Obecnie wie¿a obserwacyjna nadle¶nictwa.

W Niemczech obeliski "nigdy wiêcej wojny".

Na szlaku w Niemczech do miejscowo¶æ Benz.

Cel wycieczki w Benz - holenderski witrak w Niemczech. Piêknie odbudowany, zadbany i czekaj±cy na turystów (zwiedzanie 3euro).

Widoki na Uznamie.

Na koñcu falochronu.

Po pla¿y rowerem :)

Zachód s³oñca na po¿egnanie.foto/tekst: Mateusz Góralczyk
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>