Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Red Bull Road Rage 2011 Udostpnij
Ca³kiem przypadkowo i nieoczekiwanie GKKG pojawi³o siê na zawodach Red Bull Road Rage 2011. W prawdzie wyst±pi³em tylko jako fotograf, ale chyba dobre i to. Impreza mia³a miejsce na górze ¯ar w Miêdzybrodziu ¯ywieckim, która przywita³a nasz± ekipê piêkn± pogod± i niesamowitymi widokami. Zawody zorganizowane by³y dobrze, ale brakowa³o trochê wielkiej pompy, z której znane s± eventy Red Bulla. Ca³o¶æ przebiega³a w dosyæ kameralnej atmosferze. ¦ciga³o siê prawie 90 zawodników, a w¶ród nich by³ nasz znajomy - £ukasz Putz, który zaliczy³ bardzo udany wystêp. £ukaszowi, startuj±cemu na góralu, uda³o siê wej¶æ do fina³owej szesnastki.
 


 

 


 

 


 


 

 
My asfaltu nie lubimy, wiêc bawili¶my siê tak:
 

 
tekst&foto: Tomasz Góralczyk

Komentarze
prezes dnia 27 listopad 2011 17:02:01
super fotki a powiedzia³bym nawet ¿e zajebiste smiley gratulacje dla fotografa
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>