Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
III Gnie?nie?ski Maka...Mat...Maraton Rowerowy SkodaAuto MTB :) Udostpnij
Ju¿ po wszystkim. W niedzielê 18.09.2005 na starcie stanê³o 89 osób. Niestety nie wszystkim uda³o siê dotrwaæ do koñca. Teoretycznie ³atwa trasa okaza³a siê bardzo wymagaj±ca. Dystans 100km najszybciej pokona³ Rafa³ £ukawski i to w³a¶nie On zgarn±³ nagrodê g³ówn± - Skodê SUPERB na ca³y weekend. Na dystansie 50km zwyciê¿y³ Grzegorz Tomczak.
Ju¿ teraz prezentujemy pe³ne WYNIKI, a zdjêcia powinny pojawiæ sie w najbli¿szym czasie.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>