Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Przygotowania do sezonu Udostpnij
Zima nie odpuszcza, ale w naszych szeregach widaæ coraz intensywniejsze przygotowania do nowego sezonu startowego. Czê¶æ sprzêtu co prawda w rozsypce, a ostatnie zakupy to podgrzewane wk³adki do butów, ale wierzê, ¿e spokojnie ze wszystkim zd±¿ymy. Du¿e mrozy s± w pewnym stopniu problemem, choæ nie przeszkadzaj± w przerzucaniu ton stali na si³owni i krêceniu godzinami na trena¿erach. Andrzej nawet dokumentuje swoje treningi na facebook'owym profilu :). Mówi±c szczerze, ja równie¿ krêcê w domu przed laptopem, ogl±daj±c wyczyny Mariusza Gila (aktualnego Mistrza Polski) rywalizuj±cego z najlepszymi prze³ajowcami ¶wiata. Pozosta³o jeszcze zrzuciæ te nadmiarowe 2 kilo (ewentualnie z roweru chocia¿ taniej bêdzie schudn±æ) bo za niespe³na trzy tygodnie pierwszy sprawdzian na poznañskim TKKF. Mam nadziejê, ¿e wszyscy bêd± zdrowi i licznie stawimy siê na starcie IV Memoria³u Zbyszka i Marka. Kilka fotek z mojego startu w zesz³ym roku TUTAJ.
tekst: Dawid Marosz
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>