Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
XC Gniezno ju¿ 1. kwietnia ! Udostpnij
Mimo, ¿e do 1.kwietnia pozosta³y jeszcze ponad dwa tygodnie, to ju¿ dzi¶ gnie¼nieñscy kolarze i dzia³acze postanowili przygotowaæ trasê pierwszej imprezy sezonu 2012. Pod przewodnictwem prezesa Dariusza £ukasiewicza i wice Dawida Marosza wygrabiono trasê z li¶ci oraz ga³êzi zalegaj±cych po zimie na trasie. Wykarczowano wszelkie ga³êzie, które przeszkadza³yby w rywalizacji, a nawet wyciêto kilka metrów krzaków ¿eby uatrakcyjniæ trasê. W pracach wziê³o udzia³ 9 cz³onków klubu Mirek i Tomek Wachowiak, Marek Makowski z Synem, Dawid Micorek, Janusz Karpiñski oraz Radek Jaskulski. Trasa gotowa, w 100% przejezdna, oko³o 3-kilometrowa pêtla nad jeziorem Winiary, a na zachêtê krótki filmik
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>