Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[XC] Kujawia XC My¶lêcinek Udostpnij
Nasze starty 2012 Sezon rowerowy na wy¶cigi XC mo¿na uznaæ za otwarty. Pierwsze zawody KUJAWIA XC odby³y siê w My¶lêcinku 25.04.2012. Jedynymi uczestnikami z naszego klubu którzy brali udzia³ to: Tomek Wachowiak oraz Radek Jaskulski...1. Niestety nie uda³o siê sfotografowaæ startu Tomka, ale mamy za to jego zdjêcie tu¿ po ukoñczeniu pierwszego okr±¿enia. Po pierwszym okr±¿eniu uplasowa³ siê na naprawdê fajnej pozycji.


2. Niestety w trakcie wy¶cigu objawi³y siê problemy ze zdrowiem Tomka i zosta³ on zdublowany przez co nie jecha³ jednego okr±¿enia.


3. A tutaj mamy zadowolonego Tomka który szczê¶liwie dotar³ na metê i ostatecznie uplasowa³ siê na 31 pozycji. ¯eby tradycji sta³o siê zado¶æ fotograf zaspa³ równie¿ na starcie Radka przez co zdjêæ ze startu nie ma.


4. Na zdjêciu Radek po ukoñczeniu drugiego okr±¿enia.


5. I rozpocz±³ czwarte okr±¿enie...


6. Radek przejecha³ swoje 4 okr±¿enia i uplasowa³ siê na 8 pozycji w kategorii MASTERS II.

autor: Paulina Cabanek
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>