Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
B³êkitna Pêtla - WYNIKI Udostpnij
8 lipca 62 zawodników stanê³o na starcie w Strzy¿ewie Ko¶cielnym, aby rywalizowaæ na trasie "B³êkitnej Pêtli" - zawodów bêd±cych memoria³em znanego, gnie¼nieñskiego kolarza, Jerzego Palickiego. Uczestnicy wy¶cigu g³ównego mieli do pokonania 5 okr±¿eñ czyli a¿ 70km. Rywalizuj±cy w kategorii amatorów zmierzyli siê z tras± o d³ugo¶ci 28km. Znakomicie zaprezentowa³ siê reprezentant TGV CLUB Ko¶cian - Filip Naskrêt, który bardzo szybko oderwa³ siê od peletonu i pewnie utrzymywa³ przewagê by na mecie siêgn±æ po zwyciêstwo. Spo¶ród reprezentantów Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego najlepszy wynik uzyska³ Dawid Marosz zajmuj±c 3. miejsce w kategorii Masters I. Gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejn± B³êkitn± Pêtlê!
WYNIKI B£ÊKITNA PÊTLA
GALERIA ZDJÊÆ
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>