Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zapraszamy na XV Gnie¼nieñski Rajd Rowerowy Udostpnij
Zapraszamy wszystkich rowerzystów na najbli¿sz± imprezê organizowan± przez Polski Klub Ekologiczny Ko³o w Gnie¼nie i Starostwo Powiatowe w Gnie¼nie.
W dniu 24 maja 2014 r. odbêdzie siê XV Gnie¼nieñski Rajd Rowerowy Imprezie towarzyszyæ bêdzie oficjalne otwarcie szlaków rowerowych wytyczonych i oznakowanych przez Starostwo Powiatowe przy wspó³pracy Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego.
Rajd rozpocznie siê o godzinie 10.00 na Rynku w Gnie¼nie i po uroczysto¶ci otwarcia rowerzy¶ci przejad± ulicami miasta, dalej szlakiem czerwonym do Dziekanowic, gdzie przewidziany jest wypoczynek, poczêstunek oraz tradycyjnie konkursy, gry i zabawy.
Chêtni mog± zwiedziæ najwiêkszy w Wielkopolsce skansen etnograficzny.
Powrót z Dziekanowic do Gniezna planowany jest ok. godz. 15.30.

¼ród³o: www.pke.gniezno.pl
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>