Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
B³êkitna Pêtla 2014 - zwyciê¿a Aleksander Doro¿a³a Udostpnij


13 lipca ju¿ po raz pi±ty zosta³ rozegrany szosowy wy¶cig kolarski „B³êkitna Pêtla”, który jest zarazem memoria³em gnie¼nieñskiego kolarza, Jerzego Palickiego. Na starcie pojawi³o siê 61 zawodników i zawodniczek. Wy¶cig zosta³ rozegrany na tradycyjnej 14km pêtli z met± usytuowan± w Strzy¿ewie Ko¶cielnym. Pogoda jak zwykle dopisa³a i zachêca³a do startu.


Zwyciêzc± wy¶cigu zosta³ Aleksander Doro¿a³a, który po wspania³ym finiszu o nieca³± d³ugo¶æ roweru wyprzedzi³ Roberta ¯mudzina oraz Adama Mastalerza. Najlepszy z Gnie¼nian – Dawid Marosz uplasowa³ siê na 7 pozycji, ale warto zaznaczyæ, ¿e podczas wy¶cigu ucieka³ razem ze zwyciêzcami. Najszybsz± z kobiet okaza³a siê Ma³gorzata Nowacka.

Specjalne podziêkowania nale¿± siê Pani Krystynie Palickiej, Policjantom z KPP w Gnie¼nie, Stra¿akom z OSP Strzy¿ewo Ko¶cielne, ¬dziechowa, Modliszewo, ratownikom medycznym z HKR Gniezno, firmie SatPol, Skoda, Nodon oraz wszystkim cz³onkom Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, którzy pomogli przy organizacji.
Dziêkujemy i zapraszamy za rok na kolejn± B³êkitn± Pêtlê!

WYNIKI:
OPEN, KATEGORIE

GALERIE ZDJÊÆ:
Galeria 1 (fot. Daniel Curul)
Galeria 2 (fot. Tomasz Góralczyk)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>