Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] MTB Hermanów Udostpnij
Nasze starty 2014 W ubieg³± niedzielê tj. 21-09-2014 po dwóch latach nieobecno¶ci na Wielkopolskiej ziemi odby³ siê maraton MTB Hermanów. Dziêki temu, i¿ impreza zosta³a usytuowana przy urokliwym Folwarku Konnym w Hermanowie, obecni byli nie tylko zawodnicy ale spore grono osób im towarzysz±cych. Atmosfera by³a wiêc sportowa i rodzinna. Pogoda w ostatnich dniach lata rozpieszcza³a uczestników maratonów MTB ciep³ymi dniami – niestety, zawodnicy, którzy stawili siê w Hermanowie nie mogli liczyæ na taki luksus. Od rana m¿awki, gêsta mg³a oraz zdecydowanie ni¿sza temperatura nie zachêca³y do startu. Ciê¿sze warunki to jednak wyzwanie i pewna odmiana. Dlatego te¿ w Hermanowie nie zabrak³o przedstawiciela GKKG Gniezno w osobie Daniela Curula. ¦liska nawierzchnia, podmok³e i b³otniste odcinki - zdecydowanie dobrze wp³ynê³y na przebieg wy¶cigu na dystansie MINI dla naszego zawodnika. ¦wiadczy o tym wynik: 11 w kategorii M3 oraz 36 miejsce open. Gratulacje!
Galeria zdjêæ (fot. A.Olszañska)

Tekst: Daniel Curul
Foto: fotomtb.pl; Anna Olszañska
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>