Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
info Udostpnij
Kilka informacji dotycz±cych stronki:
- ¿eby siê zarejestrowaæ trzeba koniecznie podaæ e-mail!
- Ka¿dy zarejestrowany cz³onek klubu powinien w swoim profilu, jako swoj± stronê www podaæ link do swojej fotki ze "sk³adu ekipy" (mam nadziejê, ¿e za³apaliscie o co chodzi, a je¿eli nie to zobaczcie mój profil).
- Avatar nie mo¿e mieæ wiêkszych rozmiarów ni¿ 90x90pix (najlepiej w formacie .jpg)
- nie nale¿y zmieniaæ skórek w profilu! mo¿e to spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie stronki.

Gdyby mi siê jeszcze co¶ przypomnia³o to dopiszê.
Pytania -przez email lub prywatn± wiadomo¶æ.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>