Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Podsumowanie sezonu 2014 Udostpnij
Nasze starty 2014 Zakoñczenie sezonu to zazwyczaj czas na podsumowania. Podsumowania dotycz±ce startów, do¶wiadczeñ, wyników. Podsumowania dotycz±ce nie tylko ka¿dego zawodnika ale te¿ ca³ego zespo³u.

Jak wypadli¶my jako jednostki i jako zespó³? Jaki by³ sezona 2014 dla GKKG Gniezno? Aby za du¿o siê nie rozpisywaæ przedstawiê to jak najpro¶ciej siê da.

Wyniki klasyfikacji generalnej - zawodnicy.

Dystans MINI.

Kamil Makowski: 2 miejsce w kat. M1
- 6/8 startów

Tomasz Wachowiak: 5 miejsce w kat. M2
- 6/8 startów

£ukasz Wegnerski: 52 miejsce w kat. M3
- 4/8 startów

Daniel Curul: 77 miejsce w kat. M3
- 4/8 startów

Micha³ Bednarek: 95 miejsce w kat. M3
- 3/8 startów

Artur Lisiecki: 96 miejsce w kat. M3
- 3/8 startów

Rados³aw Jaskulski: 7 miejsce w kat. M4
- 7/8 startów

Marek Makowski: 12 miejsce w kat. M4
- 6/8 startów

Dariusz £ukasiewicz: 49 miejsce w kat. M5
- 1/8 startów


Dystans MEGA.

Tomasz Romañski: 43 miejsce w kat. M2
- 2/8 startów

Dawid Marosz: 3 miejsce w kat. M3
- 5/8 startów


Nasi zawodnicy ³±cznie:
- zdobyli 20 medali
- stanêli na podium 14 razy
- brali udzia³ w 10 ró¿nych imprezach MTB: od XC, poprzez maratony, a¿ na zdobywaniu gór (¦nie¿ki) koñcz±c
- przejechali ok 1100km maratonów

Wyniki klasyfikacji generalnej - dru¿yny.
W klasyfikacji dru¿ynowej GKKG Gniezno uplasowa³o siê na bardzo dobrym 12-stym miejscu na ³±cznie 69 dru¿yn wliczanych do klasyfikacji generalnej.

Czy co¶ jeszcze? Oczywi¶cie. W bie¿±cym sezonie szeregi klubu zasili³o dwóch nowych zawodników (£ukasz Wegnerski i Daniel Curul), którzy podczas minionego sezonu do³o¿yli swoje przys³owiowe "3 grosze" zarówno do wyników klubowych - tych w rywalizacji jak i rozwoju klubu.
Z ramienia klubu zorganizowane zosta³y dwie lokalne imprezy kolarskie, które ciesz± siê coraz wiêkszym zainteresowaniem i zasiêgiem. W lipcu po raz pi±ty zosta³ rozegrany szosowy wy¶cig kolarski „B³êkitna Pêtla”, natomiast w pa¼dzierniku istny klasyk, czyli wy¶cig rowerowy "Dêbówiec". To ju¿ 17 edycja! Planowana jest te¿ edycja zimowa ... O tych wy¶cigach oraz o startach klubowiczów w licznych imprezach kolarskich mo¿ecie poczytaæ na ³amach naszego serwisu www.gkkg.pl oraz fanpage na
facebook'u.
A skoro ju¿ o sieci mowa - to w tym roku GKKG zwiêkszy³o swój zasiêg poprzez utworzenie profilu na Google+ i kanale
YouTube - do polubienia, plusowania, subskrybowania serdecznie zapraszamy.

I to tyle (narazie). Czy to du¿o czy te¿ ma³o - na to pytanie nie jestem w stanie sam odpowiedzieæ. S±dzê, ¿e klub jest na dobrej drodze do odnoszenia coraz wiêkszych sukcesów - czego ¿yczê wszystkim i ka¿demu z osobna w sezonie przysz³ym - 2015.Podsumowania sezonu dokona³: Daniel Curul
Komentarze
prezes dnia 24 padziernik 2014 19:39:03
Jestem z Was DUMNY smiley GRATULACJE !
Uqasz dnia 24 padziernik 2014 21:07:23
Gratulacje dla calego teamu ! Dzieki za te wspólne km !
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [2 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>