Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Niedzielna Jazda 25.01.2015 - Skorzêcin Udostpnij
Zgodnie z ustaleniami spotkali¶my siê na Gnie¼nieñskim Rynku o 11:00. Frekwencja okaza³a siê nieco ni¿sza, ni¿ na wczorajszym zebraniu, ale tak jak mówili¶my je¼dzi ten komu siê chce i ma dodatkowo czas ;)
Postanowili¶my pojechaæ do Skorzêcina, ale tras± nieco inn± ni¿ zwykle. Pod±¿ali¶my przez Las Miejski, Kêdzierzyn, okolice ¿wirowni w Æwierdzinie. Poskutkowa³o to jazd± praktycznie tylko w terenie, a asfalty by³y rzadko¶ci±. Trasa by³a p³aska i idealnie nadaje siê do zbudowania wytrzyma³o¶ci.

Tracycyjne zdjêcie na molo.W drodze powrotnej zacz±³ padaæ ¶nieg, co poskutkowa³o bardzo przyjemn±, zimow± atmosfer± w lesie.Na koniec trochê liczb:

Dystans: 59,92km
Czas: 2:40:37
Wzrost wysoko¶ci: 158m
Spalone kalorie: ka¿dy ok 1500
Ilo¶æ wyprodukowanych endorfin: ∞

Mapa:
Wersja dok³adniejsza i sporo statystyk


Serdecznie zapraszamy na kolejne "Niedzielne jazdy"

Tomek
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>