Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Radek Jaskulski Udostpnij
Kolejnym zawodnikiem jest Radek Jaskulski.

Pasjê i zapa³ do kolarstwa odziedziczy³em po Ojcu, który ¶ciga³ siê w m³odych latach. Pocz±tki to jazda rowerem po okolicach lecz oko³o 15 roku ¿ycia zacz±³em je¼dziæ na treningi w Stomil Poznañ. Tam przekona³em siê ¿e to ciê¿ki sport :-)Po skoñczeniu 17 lat zacz±³em starty w triatlonie, lecz po wypadku samochodowym musia³em skoñczyæ z jak±kolwiek sportem :-( uszkodzony staw biodrowy.
Po rozpoczêciu pracy ze Skoda pojawia siê temat rowerów :-) i od 2005 roku powrót do jazdy i po roku do ¶cigania.
Pocz±tek tylko kolarstwo zwi±zane z MTB. Ulubione wtedy XC, pó¼niej przekonuje siê do maratonow MTB.
Ostatnie 5 lat dosz³a te¿ szosa :-) Czyli wszystko gdzie mo¿na po¶migaæ :-)
Lubiê góry lecz nie jestem tam najlepszy, ale ten wysi³ek i satysfakcja z wspinania siê na szczyty to esencja kolarstwa :-D .Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>