Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Snow Race 2005 Udostpnij
Uwaga! Zawody odwo³ane z powodu braku ¶niegu

No i postanowione - niedziela 11.12.2005, godz. 11.00 przy barze "Ró¿a" na ul.Orcholskiej. Tam siê zbieramy i wspólnie ruszamy na start. Trasa zostanie minimalnie skrócona (meta bêdzie wcze¶niej). Po zawodach Afterparty przy ognisku, które rozpala zwyciêzca ! Kie³basek ani napojów nie zapwniamy wiêc nale¿y zabraæ swoje zaopatrzenie.
Mamy nadziejê, ¿e pogoda dopisze i sypnie ¶niegiem. Wszystkich chêtnych gor±co ZAPRASZAMY !!! Nie wymiêkaæ !!!
Komentarze
sebekfireman dnia 11 grudzie 2005 10:01:03
Zamiast ¶niegu to spad³ deszcz :/ Te zawody to chyba najlepiej gdzie¶ w koniec stycznie-luty zorganizowaæ bo wtedy jest najwiêksze prawdopodobieñstwo trafienia ¶niegu.
Piotras dnia 01 stycze 2006 22:30:43
W³a¶nie przejecha³em t± trase dzisiaj (niez³y pocz±tek rokusmiley ) ,pe³no nieuje¿d¿onego ¶niegu ,a tam gdzie uje¿d¿ony to ³atwo straciæ przyczepno¶c z pod³o¿em ,w takich warunkach by³by to bardziej rajd na przetrwanie ni¿ na czas smiley ,ale chêtnie podejmê wyzwanie je¶li znajdzie siê grupa chêtnych
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>