Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Kryterium Le¶ne w Trzebani Udostpnij
Nasze starty 2015Zapowiadana s³oneczna pogoda zachêci³a nas do wyjazdu na kolejny wy¶cig. Tym razem na starcie pojawili¶my siê w 3 osobowym sk³adzie, ale za to wszyscy pojechali¶my dystans mega, co przek³ada siê na 7 okr±¿eñ po 6,5 km.

Na wyjazd zdecydowali siê Rados³aw Hulewicz, £ukasz Wegnerski oraz Tomasz Wachowiak
Trasa wy¶cigu zosta³a wytyczona jedynie drogami nieutwardzonymi, mo¿na by³o siê na niej ¶wietnie bawiæ za spraw± wielu single tracków, a do mety prowadzi³ d³ugi podjazd spod którego wy³ania³y siê resztki kocich ³bów.

Ostatecznie zameldowali¶my siê na mecie w nastêpuj±cej kolejno¶ci:

Tomasz Wachowiak 11 Open / 9 M2 - po finiszu z grupy, której zawodnicy zajêli miejsca 2-14
Rados³aw Hulewicz 37 Open / 9 M4
£ukasz Wegnerski 40 Open / 17 M3

Pe³ne wyniki

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>