Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Porady serwisowe Udostpnij
Przedstawiamy kompletn± instrukcjê serwisow± dla Bombera Mx Comp Coil 2003 przygotowan± przez Bloszka :] Instrukcja ta jest do¶æ uniwersalna gdy¿ wiêkszo¶æ amortyzatorów ma podobn± budowê ogóln±, a szczególnie te ze stajni Marzocchi.
Przypominamy, ¿e ¿eby amortyzator dzia³a³ prawid³owo i nie psu³ siê nale¿y regularnie go czy¶ciæ, wymieniaæ zu¿yte elementy ... po prostu nale¿u o niego dbaæ, a wiêc do roboty !
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>