Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Bike Cross Maraton - Stêszew 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015


23.08.2015 w tym dniu w miejscowo¶ci Stêszew odby³ siê siódmy tegoroczny maraton MTB z cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB. By³ to debiut dla Stêszewa w organizacji tego typu imprezy. Jak wypad³? S±dz±c po ilo¶ci uczestników - odpowiednio: 485-ciu dystans MINI ok 34 km oraz 126-ciu dystans MEGA ok 68 km – pozytywnie.
Czy zaskoczy³? Jazda w tumanach kurzu po duktach le¶nych, piaskach, ¶cie¿kach polnych i w±skich singlach kolarzom GKKG Gniezno jest znana. Do tego odwrócone fragmenty maratonu z Mosiny z zachowaniem najciekawszych fragmentów trasy - te¿ znana. Co da³o siê we znaki? Na pewno pierwsze km trasy, które ochrzczone zosta³y jako "Stêszewska tarka".Z pewno¶ci± "tarka" jak i ca³a trasa maratonu w Stêszewie zostanie w pamiêci i nogach uczestników. A jak to siê prze³o¿y³o na wyniki? Szczerze - zaskakuj±co.

MEGA:
Rados³aw Hulewicz - 41 Open / 11 M4

MINI:
£ukasz Wegnerski - 31 Open / 12 M3
Rados³aw Jaskulski - 32 Open / 6 M4
Kamil Makowski - 34 Open / 10 M2
Rafa³ Ober - 54 Open / 24 M3
Artur Lisiecki - 56 Open / 8 M4
Tomasz Romañski - 116 Open / 26 M2
Marek Makowski - 122 Open / 20 M4
Daniel Curul - 190 Open / 83 M3
S³awomir Wo¼nicki - 262 Open / 42 M4
Witold Wo¼nicki - 299 Open / 56 M4

Galeria zdjêæ
Film z przejazdu

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>