Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Solid MTB Mchy Udostpnij
Na pi±t± ods³onê cyklu Solid MTB, która odby³a siê na terenach miejscowo¶ci Mchy w gminie Ksi±¿ Wielkopolski w dniu 12.06.2016 uda³o siê dwóch zawodników naszego klubu: Rados³aw Hulewicz i Daniel Curul.
Organizatorzy na potrzeby zawodów z okolicznych terenów wycisnêli przys³owiowe 110% mo¿liwo¶ci i prawie 600m przewy¿szeñ. Dziewicza trasa w Mchach "mile" zaskoczy³a kilkoma bardzo technicznymi zjazdami, podjazdami, sekcj± XC oraz liczn± grupa mniejszych lub sztywniejszych podjazdów. Nie zabrak³o równie¿ sporej ilo¶ci zakrêtów, piaszczystych odcinków i troszkê szrutu.Dla Radka by³ to trzeci start w cyklu, tym samym startowa³ z pierwszego sektora. Niestety po gro¼nym upadku na trasie musia³ zrezygnowaæ z dalszej walki w wy¶cigu.
Daniel jako debiutant w cyklu wystartowa³ z ostatniego pi±tego sektora. Nie przeszkodzi³o to w wyminiêciu prawie dwustu zawodników i uplasowaniu siê na pozycji 78 Open i 36 M3.

Galeria
Film
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>