Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Gogol MTB Skoki Udostpnij
Pó³metek ¶cigania za nami!

Pó³metek ¶cigania w maratonach MTB z cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB za nami. Dzi¶ tj 26.06.2016 siedmioosobowa grupa zawodników Satpol GKKG pojawi³a siê w miejscowo¶ci Skoki, gdzie te¿ odby³a siê pi±ta edycja ww cyklu. Na te okazjê organizatorzy przygotowali dwa dystanse: MINI - 32 km oraz MEGA - 70 km. Kolarzom przysz³o siê z nimi zmierzyæ przy deszczowej aurze. Dodatkowo wieczorne burze dnia poprzedniego zamieni³y trasê w do¶æ podmok³± przez co trudno¶æ trasy wzros³a oraz b³otnist± co by³o dodatkow± "atrakcj±".W tych te¿ warunkach na dystansie MINI swoj± klasê pokaza³ Rados³aw Jaskulski, który po wywalczeniu w zesz³ym tygodniu w Mosinie 3-go miejsca w swojej kategorii, dzi¶ poprawi³ wynik i uklasowa³ siê na miejscu pierwszym! Gratulacje!

Wyniki MINI:
Rados³aw Jaskulski: 21 Open; 1 M4 !!
S³awomir Wo¼nicki: 177 Open; 15 M5

Pozostali zawodnicy na siedemdziesiêcio kilometrowym dystansie MEGA walczyli o dobre pozycje wynikowe oraz co najwa¿niejsze o kolejne punkty do klasyfikacji generalnej dru¿yn.
Uplasowali siê na poszczególnych miejscach:

Wyniki MEGA:
£ukasz Wegnerski: 30 Open; 9 M3
Daniel Curul: 62 Open; 19 M3
Tomasz Wachowiak: 63 Open; 14 M2
Rafa³ Ober: 72 Open; 23 M3
Marek Makowski: 82 Open; 23 M4

Tym samym Satpol GKKG na chwilê obecn± zajmuje dobre CZWARTE miejsce w klasyfikacji generalnej dru¿yn na 42-wie sklasyfikowane!

Gratulujemy wyników!

Komentarze
Methos dnia 27 czerwiec 2016 09:46:45
FILM:
https://www.youtube.com/watch?v=b0qlHDXYdxQ&list=PLG-Cm0m41z6CnpfetsXeZg2mzfKcoNbWL
Methos dnia 27 czerwiec 2016 10:25:18
Galeria:
https://plus.google.com/b/108850941762407991143/photos/108850941762407991143/albums/6300815840661828081
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>