Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Maraton w £ebie Udostpnij
Scigamy siê nad morzem!Na zakoñczenie sezonu MTB 2016 w pierwszy weekend listopada 05.11.2016 Daniel Curul wystartowa³ w IV Maratonie MTB w ramach cyklu Duathlon na Wydmach w £ebie. Trasa wzglêdem edycji marcowej (w której Daniel te¿ bra³ udzia³) wróci³a do profilu z lat poprzednich i przebiega³a min po "wydmowych" odcinkach oraz fragmentów z widokiem na morze. To taki "smaczek", który by³ bardzo mile wspominany przez zawodników. Nie zabrak³o te¿ przeprawy b³otnej (dwukrotnie) poprzez rozlewiska na terenach jeziora Serbskiego, które o tej porze roku by³y a¿ nadto hojne dla zawodników.Mimo ciê¿kich warunków Daniel mo¿e zaliczyæ swój start do udanych, klasyfikuj±c siê na: 17/137 pozycji Open i 5/45 w kat M3.
Gratulujemy!Galeria zdjêæ

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>