Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
fr Udostpnij
Oblatali¶my ca³y tor, ale najlepsza zabawa by³a na "wielb³±dzie" i na ostatniej hopie. Wszyscy liczyli na Mania, ¿e poka¿e klase i pobije rekord d³ugo¶ci lotu, jednak Maniu spó¼ni³ siê o prawie godzinê i nie by³ w najlepszej formie po sobotnim balowaniu :) Nastêpnie powoli ruszyli¶my w stronê "wulkanu" gdzie zastali¶my czê¶ciowo zniszczone przez wandali hopy. Chwila odpoczynku, kilka skoków i obrali¶my kierunek "ma³yszówka". Niestety ogromne ilo¶ci mokrych li¶ci na l±dowaniu uniemo¿liwi³y bezpieczne latanie. Po krótkiej akcji na pla¿y nasze rowery wygladaly gorzej ni¿ po "Danielkach" wiêc ruszyli¶my na myjniê. Dziêki znajomo¶ciom Mania dostali¶my w±¿ i wode za free. Z zadowoleniem na twarzach i na czystych maszynach rozstali¶my siê po blisko trzech godzinach skakania.
Po dzisiejszej je¼dzie przyby³o materia³u na nowy krótki filmik. Za oko³o dwa tygodnie w dziale download powinna znale¼æ siê jaka¶ krótka produkcja w jesiennym klimacie.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>