Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
My?lenice w d?ugi weekend Udostpnij
Tegoroczny d³ugi, majowy weekend zaliczamy do bardzo udanych. Odwiedzili¶my My¶lenice s³yn±ce z tras, na których rozgrywane by³y zawody Pucharu Polski DH. Pogoda mog³a byæ dla nas bardziej ³askawa, ale narzekaæ nie mo¿emy. Generalnie ca³e trzy dni spêdzili¶my na zjazdach (wieczory to odrêbna historia :). Oczywi¶cie zrobili¶my kilka fotek i nakrêcili¶my sporo materia³u video. Mo¿liwe, ¿e nied³ugo pojawi siê krótki filmik z tego wyjazdu.
Jeszcze podczas pobytu w My¶lenicach powsta³ kolejny plan wyjazdu - tym razem prawdopodobnie na celowniku bêdzie Szczyrk.
Komentarze
Jerry dnia 08 maj 2006 20:39:56
Cze¶æ ekipa! Dziêki za wspólne brykanie. Mam nadziejê, ¿e jeszcze siê spotkamy (np w Szczyrku)! Czekamy na film!! smiley pozdro od ekipy z opola! Jerry, Iwo i Mjetek smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>