Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
D?b?wiec 2006 za Nami Udostpnij
Kolejny wy¶cig na Dêbówcu przeszed³ ju¿ do historii. Jak co roku uczestnicy wyruszyli z baru "Ró¿a" w piknikowej atmosferze, ale na starcie mo¿na by³o ju¿ zauwa¿yæ walkê o lepsz± pozycjê. Z upa³em i piaszczyst± tras± najlepiej poradzi³ sobie Rafa³ Macherzyñski, który zwyciê¿y³ w kategorii Open. Gratulacje dla wszystkich startuj±cych !


WYNIKI:

kategoria: KOBIETY
1. Dorota Czarnecka (15km) 44,17

kategoria: DZIECI (7km)
1. Maks Lisiecki 29,26
2. £ukasz Stachowski 31,41
3. Justyna Wo¼niak (juniorka) 35,44

kategoria: JUNIOR
1. Maciej Matczak 41,23
2. Szymon Holzer 41,28
3. Dawid Kasper 43,48
4. Micha³ Wrzesiñski 46,31
5. Artur Podolski 50,10
6. Patryk ¦wistuñ - DNF

kategoria: OPEN
1. Rafa³ Macherzyñski 35,17
2. Rados³aw Jaskulski 35,28
3. Maciej Majdecki 36,26
4. Jaros³aw ¯abierek 37,39
5. Sebastian Je¿ewski 38,15
6. S³awomir Pieczyñski 39,02
7. Tomasz Kupczyk 39,03
8. Patryk P³otalski 39,04
9. Piotr Ciesielczyk 40,07
10. £ukasz Lubczyñski 40,45
11. Piotr Bosacki 41,06
12. Tomasz Szulc 41,22
13. Tomasz Góralczyk 41,58
14. Artur Lisiecki 42,28
15. Radek Ratajczak 43,42
16. Tomasz Czarnecki 43,51
17. Marcin Przyby³ 44,14
18. Wojciech Wi¶niewski 44,44
19. B³a¿ej Krzesiñski 44,45
20. Grzegorz Kukawa 47,29
21. Marcin Koz³owski 52,32
22. Tomasz Romañski 1,00,31 (z³apa³ laczka ale doszed³ do mety i ukoñczy³ wy¶cig)

kategoria: MASTERS
1. Tadeusz Szubert 45,11
2. Kazimierz Macherzyñski 48,30
3. Mariusz Furmaniak 50,18
4. Marek £awecki 52,33
5. Pawe³ Stachowiak 53,48
6. Jaros³aw Uliszak 55,12
7. W³odzimierz Kwiatkowski 1,13,00
Komentarze
MaXxIs dnia 28 czerwiec 2006 14:44:56
Gratulujemy Rafa³owi bezapelacyjnego zwyciêstwasmiley - SEKCJA MTB POLITECHNIKI POZNAÑSKIEJ
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>