Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Przygotowania do maratonu Udostpnij
Przygotowania do maratonu id± pe³n± par±. Zapowiada siê naprawdê du¿a impreza. Jak wiadomo sponsorem g³ównym jest SkodaAuto Polska S.A.,a patronat medialny obj±³ portal www.XCMTB.pl.
Intrnetowy serwis maratonu dzia³a pod adresem www.maraton.gkkg.pl. Znajdziecie tam regulamin, informacje dotycz±ce trasy i kategorii wiekowych. Prowadzimy te¿ zapisy on-line, które stanowi± dla nas cenne ¼ród³o informacji na temat liczby uczestników, a dla startuj±cych na temat ich przysz³ych rywali.
Wszystkim jeszcze niezdecydowanym polecamy zdjêcia z zesz³ego roku !
Komentarze
sebekfireman dnia 22 sierpie 2006 15:25:26
Czy planujecie zrobiæ tak jak 2 lata temu losowanie jaki¶ drobnych nagród spo¶ród wszystkich uczestników?
thomson dnia 25 sierpie 2006 13:23:21
Mo¿liwe ¿e bedzie losowanie. Puchary otrzyma pierwsza trojka z kazdej kategorii.
sebekfireman dnia 28 sierpie 2006 08:00:18
A mieliby¶cie mo¿liwo¶æ zrobienia profilu trasy i obliczenia ilo¶ci przewy¿szeñ? Mo¿e kto¶ ze znajomych ma jaki¶ sprzêt do wyznaczenia tego?
thomson dnia 28 sierpie 2006 09:17:55
Raczej bêdzie ciê¿ko.
Uwaga! Dodatkowy objazd trasy odbêdzie siê 9 wrze¶nia o godz. 15.00 !
Piotras dnia 02 wrzesie 2006 19:18:17
W³a¶nie dzi¶ próbowa³em przejechaæ trasê rajdu i chyba czê¶ciowo mi sie uda³o. A cze¶ciowo dlatego ,¿e pob³±dzi³em niestety . Zamieszczona mapka (której wydruk mia³em przy sobie) ma t± wspania³± cechê ¿e mog³aby wprowadziæ w b³±d nawet agentów obcego wywiadu smiley nie mówi±c o tych co próbuj± 1wszy raz. ST±D MOJA PRO¶BA DO ORGANIZATORóW RAJDU I TWóRCóW TEGO SERWISU o zamieszczenie dok³adnego opisu trasy najlepiej z podaniem charakterystycznych punktów na trasie. Jest to tym bardziej wa¿ne ,¿e oznakowanie trasy na dzieñ dziesiejszy jest nazwijmy to ¶rednio-dok³adne
thomson dnia 03 wrzesie 2006 10:46:18
Znakowanie trasy (ta¶my itp.) z przyczyn oczywistych bêdzie mialo miejsce bezpo¶rednio przed zawodami. Opis trasy spróbujemy zamie¶ciæ, ale tak czy inaczej zapraszam na objazd trasy w sobote 9 wrze¶nia godz. 15 (jezeli godzina komus nie odpowiada prosze pisac, zawsze mozna sie jakos dogadac)
sebekfireman dnia 08 wrzesie 2006 19:21:08
Ale siê zrobi³y wyrwy na zjazdach po tej wczorajszej ulewie. A¿ strach zje¿d¿aæ.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>