Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
SR 07- Po zawodach Udostpnij
Kolejny SnowRace przechodzi do historii. Niestety musia³o obej¶æ siê bez ¶niegu. Podobno zamiast niego by³ wiatr i b³oto, wiêc ³atwo nie by³o. Cieszy fakt, ¿e pojawili siê równie¿ zawodnicy spoza Gniezna. W sumie w zawodach wystartowa³o 11 osób, a na mete wje¿d¿ali w nastêpuj±cej kolejno¶ci:

1. Andrzej Figaj 0:33:20
2. Przemek Szubert 0:33:??
3. Rados³aw Jaskulski 0:34:26
4. Sebastian Je¿ewski 0:36:55
5. £ukasz Lubczyñski 0:37:12
6. S³awomir Graczyk 0:37:20
7. Hubert Januchowski 0:39:22
8. £ukasz Duszyñski 0:39:57
9. Piotr Bosacki 0:41:07
10. Krzysztof Zalaszewski 0:42:25
11. Piotr Góralczyk 0:50:50

Galeria SnowRace 2007
Komentarze
Dr Kade dnia 21 stycze 2007 17:13:02
Gratuluje konsekwencji, wybierali¶my siê równie¿ ale wczoraj wieczorem w obliczu zapowiadanej pogody i padaj±cego deszczu ¿e¶my stchórzyli.
sebekfireman dnia 21 stycze 2007 18:28:07
Bardzo sympatyczna imprezka - wiêcej by siê takich przyda³o smiley Ale powrót do domu jeden wielki hardcore - deszcz, b³oto, wiatr i zimno a na mecie wanna z cieplutk± wod± smiley
sebekfireman dnia 21 stycze 2007 19:18:14
Mam nadzieje ¿e czasy te¿ bêd± podane na stronie.
thomson dnia 21 stycze 2007 19:28:29
sory jakos zapomnialem o czasach. juz dodane!
Bombell dnia 21 stycze 2007 20:28:58
Jakies foto bedzie??
sebekfireman dnia 21 stycze 2007 20:49:53
Powinno byæ bo fotografów by³o co niemiara smiley A mo¿e te¿ jaki¶ klip video siê znajdzie smiley
budyn dnia 22 stycze 2007 22:36:10
..a szeregowy Je¿ewski jak zwykle bez kasku... nagana od zarz±du Ciê czeka nied³ugo..
sebekfireman dnia 23 stycze 2007 13:47:14
Hehe - Budyn zapomnia³e¶ dodaæ ¿e jak zwykle zim± bez kasku. Niestety ciê¿ko pogodziæ ciep³o w uszy i g³owê z kaskiem smiley
thomson dnia 23 stycze 2007 16:01:33
czapeczka lub opaska z windstoppera pod kask i po sprawie. jezdzilem tak nawet przy -10 i bylo ok
Lupa dnia 24 stycze 2007 21:17:30
Nawet zwyk³a czapka daje radê.Musi byæ jednowarstwowa,bo inaczej mog± byæ problemy z za³o¿eniem kaskusmiley
Piotras dnia 25 stycze 2007 22:36:01
Teraz widaæ ¿e gdyby¶my poczekali tydzieñ , to mieliby¶my prawdziwy SnowRace ,ale kto by przewidzia³ kaprysy pogody smiley
rajdek dnia 26 stycze 2007 15:26:21
smuci mnie fakt ¿e zabrak³o m³odychsmiley . czy taka forma "¶cigania" jest
warto kontynuowania ? i czy to 5 z³ startowego jest do przyjêcia [pokrywa koszty organizacji] .Mo¿e tak wiosna , lato i fina³ maraton du¿y ?
Lupa dnia 27 stycze 2007 23:23:28
Pewnie,¿e warto!Wyjdzie taka mini liga.Chodzi jednak o to,by nie odby³o siê to kosztem Dêbówca!A tego pi±taka nie ¿al mi wcalesmiley
jOzzy dnia 19 marzec 2007 13:59:18
¯a³ujê, ¿e mnie tam nie by³osmiley. Mam nadziejê, ¿e "Dêbówiec" w tym roku siê odbêdzie. Mam zamiar wystartowaæ i to nie dla s³awy, zaszczytów smiley, ale dla w³asnej satysfakcjismiley.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>