Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Wiosenne jazdki Udostpnij
Nadesz³a d³ugo oczekiwana wiosna. W weekened przynios³a nam wyj±tkowo ³adn± pogodê. Na nowej trasie, która zyska³a miano "odcinka specjalnego" pojawi³a siê w niedzielê ca³kiem spora grupa riderów. Trasa zosta³a przetestowana pod wszelkimi wzglêdami, osobi¶cie sprawdza³em twardo¶æ drzew i gleby. Pojawi³ siê równie¿ Matii, który rower zamieni³ ostatnio na aparat i razem ze Skrzatem dzielnie pstrykali. Fotki mo¿ecie zobaczyæ w nowym albumie FR 2007.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>