Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Weekendowe ¶ciganie Satpol GKKG Udostpnij
Podczas minionego weekendu wystartowali¶my w 3 wy¶cigach! Uphillu, maratonie MTB i na szosie...[czytaj wiêcej]
Gogol MTB Stêszew Udostpnij
Stêszew, czyli jazda w skwarze i ¿arze.
Najgorêtsza - je¶li chodzi o warunki atmosferyczne edycja Wielkopolskiego Bike Cross MTB Maraton. Przy ponad 30-sto stopniowym ¿arze lej±cym siê z nieba zawodnicy Satpol GKKG wystartowali w dziewi±tej, przedostatniej edycji tegorocznego Gogola...[czytaj wiêcej]
Gogol MTB Czerwonak Udostpnij
Czerwonak - Dziewicza Góra - Killer, a mo¿e lepiej b³oto, b³oto i jeszcze wiêcej b³ota. Tak siê bêdzie kojarzyæ ósma edycja Gogola, czyli Bike Cross Maraton Gogol MTB 2016. Ci±glê padaj±cy deszcz od dnia poprzedzajacego wy¶cig, który odby³ siê 21 sierpnia, przeistoczy³ drogi Puszczy Zielonka w b³otn± brejê, która towarzyszy³a kolarzom na 99% trasy...[czytaj wiêcej]
Gogol MTB Suchy Las Udostpnij
Suchy Las - siódma ods³ona Wielkopolskiego "Gogola". W tym roku - jak informowa³ organizator maratonu: "trasa stara ale ... nowa"....[czytaj wiêcej]
Gogol MTB Binduga Udostpnij
W dniu 03.07.2016 odby³ siê fina³ MTB PFKA CUP, czyli ogólnopolskiego cyklu wy¶cigów w formule XCO. Zawody odby³y siê na najbardziej wymagaj±cej technicznie, lekko zmodyfikowanej trasie w Pniewach...[czytaj wiêcej]
Strona 3 z 85 < 1 2 3 4 5 6 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>