Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zebranie Klubowe 14.02.2016 Udostpnij
GKKGDnia 14.02 (niedziela) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej w hotelu Nest odbêdzie siê zebranie, na którym bêd± omawiane najwa¿niejsze sprawy dotycz±ce sezonu 2016! Wy¶cigi, wyjazdy, organizacja imprez, treningi itd. itp.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Impreza klubowa! Udostpnij

W dniu 04.12.2015 (pi±tek) o godzinie 19:30 w Klubie Muzycznym M³yn (ul. Roosevelta) rozpocznie siê siê impreza klubowa. Bêdzie to idealna okazja aby spotkaæ siê "po cywilnemu"
Pogadamy, po¶miejemy siê - bêdzie mi³o i przyjemnie.

Zaproszeni s± wszyscy cz³onkowie klubu!
[Niedzielna Jazda] Powidz 25.10.2015 Udostpnij
Przysz³a jesieñ, zakoñczy³ siê sezon wy¶cigowy dlatego wracamy do tradycji niedzielnych przeja¿d¿ek. Co tydzieñ bêdziemy spotykaæ siê o 11:00 na Rynku w celu wspólnego przejechania kilkudziesiêciu kilometrów. Dzisiaj by³o nas 11... [czytaj wiêcej]
Dêbówiec 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015 Kolejny Dêbówiec przeszed³ do historii. By³a to edycja wyj±tkowa, bo ju¿ osiemnasta. Tak, Dêbówiec jest ju¿ pe³noletni, a wy¶cigu z takimi korzeniami nie mo¿na lekcewa¿yæ. Pomimo deszczowego poranka uczestnicy licznie stawili siê na starcie, poprawiaj±c o dwie osoby ubieg³oroczny wynik. Dziêkujemy wszystkim 61 osobom za przybycie!... [czytaj wiêcej]
Wyniki Dêbówiec 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015

WYNIKI DÊBÓWIEC 2015

Strona 6 z 85 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>