Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Bike Cross Maraton - Binduga 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015Kolejny maraton z cyklu Bike Cross Maraton przeszed³ do historii. Tym razem odby³ siê on w podpoznañskiej Bindudze, zawodnicy GKKG nie zawiedli i pojawili siê na starcie w 16 osobowym sk³adzie... [czytaj wiêcej]
[maraton] Bike Cross Maraton - Mosina 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015Dwunastu reprezentantów GKKG wziê³o udzia³ w maratonie, któy odby³ siê 28 czerwca w podpoznañskiej Mosinie. Chêæ do ¶cigania by³a bardzo du¿a, poniewa¿ w klasyfikacji dru¿ynowej zajmujemy 4 miejsce... [czytaj wiêcej]
[szosa] Ko¼min Wielkopolski + Szubin Udostpnij
Nasze starty 2015W ubieg³± niedzielê odby³y siê dwa wy¶cigi szosowe w okolicy: w Ko¼minie Wielkopolskim oraz Szubinie. Klubowicze nastawieni po B³êkitnej Pêtli na jazdê po asfalcie wystartowali w obu wy¶cigach... [czytaj wiêcej]
B³êkitna Pêtla 2015 za nami! Udostpnij
Nasze starty 2015
WYNIKI 2 okr.
WYNIKI 5 okr.

Zdjêcia:

Galeria zdjêæ 1 (fot. Marcin Horemski)
Galeria zdjêæ 2 (fot. Joanna Adamska)
Galeria zdjêæ 3 (fot. Marcin Walczak)

Memoria³ Jerzego Palickiego Udostpnij
Tegoroczna B³êkitna Pêtla, szosowy wy¶cig kolarski rozgrywany w okolicach Gniezna, bêdzie ju¿ VI Memoria³em Jerzego Palickiego. Chcieliby¶my nieco przybli¿yæ jego sylwetkê, szczególnie kolarzom m³odszego pokolenia... [czytaj wiêcej]
Strona 8 z 85 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>