Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Skoda Bike Maraton Gniezno 2006 Udostpnij
Skoda Bike Maraton Gniezno 2006
10 wrze¶nia

Rusza internetowy serwis maratonu ! Wszystkie informacje znajdziecie w³a¶nie tam. Zapraszamy >>>
KONA odzyskana ! Udostpnij
Dobra wiadomo¶æ - skradziona w maju Kona Shred zosta³a odzyskana i wróci³a do w³a¶ciciela ! Podziêkowania dla £ukasza, który spe³ni³ obywatelski obowi±zek i przekaza³ informacje o tym rowerze oraz dla Mania, który w ca³± sprawê ostro siê zaanga¿owa³.
LECH Malta Bike Festiwal - 29 lipca POZNA? Udostpnij
LECH Malta Bike Festiwal - 29 lipca POZNAÑ
Ekstremalne emocje dla fanów dwóch kó³ek. Przyjd¼ nad Jezioro Maltañskie i zobacz, jak je¿d¿± zawodowcy, podziwiaj akrobacje najbardziej odjechanych maniaków downhillu i trialu.
Wystartuj w formule open!

Wiêcej info >>>
King 4x Bydgoszcz 25.06.2006 - relacja Udostpnij
Do Bydgoszczy pojechali¶my fur± mojego ojca z rowerkiem na dachu w sk³adzie Kura, Magmar, mój tata jako kierowca i ja Bombell :) Do My¶lêcinka dotarli¶my przed 9 i od razu poszed³em zapoznaæ siê z torem ....
D?b?wiec 2006 za Nami Udostpnij
Kolejny wy¶cig na Dêbówcu przeszed³ ju¿ do historii. Jak co roku uczestnicy wyruszyli z baru "Ró¿a" w piknikowej atmosferze, ale na starcie mo¿na by³o ju¿ zauwa¿yæ walkê o lepsz± pozycjê. Z upa³em i piaszczyst± tras± najlepiej poradzi³ sobie Rafa³ Macherzyñski, który zwyciê¿y³ w kategorii Open. Gratulacje dla wszystkich startuj±cych !


..::ZDJÊCIA::.. ..::WYNIKI::..
Strona 72 z 85 << < 69 70 71 72 73 74 75 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>