Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
kolejny filmik DH Udostpnij
Nareszcie jest ! Przedstawiamy krótki filmik z naszego majowego wypadu do My¶lenic. By³ to pierwszy wyjazd w góry w tym roku, a przy sk³adaniu filmu wyst±pi³y spore problemy techniczno-sprzêtowe wiêc prosimy o traktowanie filmu jako rozgrzewkê przed kolejnymi :] Ca³o¶æ zajmuje ok. 40mb i trwa nieco ponad 5 minut. Mi³ego ogl±dania !
¦ci±gnij film >>>
Jak zwykle do Waszej dyspozycji s± komentarze pod newsem.
nofooter Udostpnij
Brawa dla tego zawodnika ! Maniu trzaska ju¿ bardzo poprawne no footery !


Jako bonus kolejna panoramka. Tym razem w kadrze pojawili siê riderzy.

D?b?wiec 2006 Udostpnij
Zapraszamy na kolejny wy¶cig rowerowy dla amatorów - Dêbówiec 2006

NIEDZIELA 25 CZERWCA
Zapisy i wydawanie numerów startowych od godz. 11.00–12.00 w barze „RÓ¯A” przy ul. ORCHOLSKIEJ.

KATEGORIE WIEKOWE :
1) Junior ( 15–16 lat ) 15 km ( 1991–90 ) (Jest mo¿liwo¶æ startu m³odszych o ile s± pewni , ¿e przejad±, najlepiej pod opiek± osoby doros³ej )
2) Open ( 17–39 lat ) 15 km ( 1989-1967 )
3) Masters ( 40 i starsi ) 15 km (1966 , 1965 itd. )
4) Kobiety ( 15 i wiêcej lat ) 7 km.

W miarê mo¿liwo¶ci organizujemy DROBNE nagrody rzeczowe.
ZAPRASZAMY !!!
?wie?e info Udostpnij
Do sk³adu do³±czy³ nowy rider - Maks. Ma zaledwie 10 lat a ju¿ ostro wymiata na hopach. Niektórzy uwa¿aj± go za nadziejê gnie¼nieñskiego (i nie tylko) freeridingu. ¯yczymy powodzenia i witamy w teamie.
Obok naszego toru ekipa HCT wybudowa³a ca³kiem konkretny dirtPark. Ch³opaki ostro trenuj± triki na swoich nowych hopach. Tak trzymaæ! Widaæ, ¿e w Gnie¼nie jednak co¶ siê dzieje.

Ju? po raz 5 zapraszamy do Gniezna Udostpnij
Skoda Bike Maraton Gniezno 2006
ju¿ 10 wrze¶nia

szczegó³y wkrótce
Strona 73 z 85 << < 70 71 72 73 74 75 76 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>