Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
My?lenice w d?ugi weekend Udostpnij
Tegoroczny d³ugi, majowy weekend zaliczamy do bardzo udanych. Odwiedzili¶my My¶lenice s³yn±ce z tras, na których rozgrywane by³y zawody Pucharu Polski DH. Pogoda mog³a byæ dla nas bardziej ³askawa, ale narzekaæ nie mo¿emy. Generalnie ca³e trzy dni spêdzili¶my na zjazdach (wieczory to odrêbna historia :). Oczywi¶cie zrobili¶my kilka fotek i nakrêcili¶my sporo materia³u video. Mo¿liwe, ¿e nied³ugo pojawi siê krótki filmik z tego wyjazdu.
Jeszcze podczas pobytu w My¶lenicach powsta³ kolejny plan wyjazdu - tym razem prawdopodobnie na celowniku bêdzie Szczyrk.
Skradziono rower ! Udostpnij
Uwaga! W Gnie¼nie skradziono rower KONA SHRED rocznik 2005, kolor br±zowy. Ktokolwiek mo¿e pomóc w odnalezieniu roweru proszony jest o kontakt pod numerem 061-424-19-77
co? na pulpit Udostpnij
news Udostpnij
Do galerii dodali¶my kilka kolejnych fotek z toru, które zosta³y zrobione podczas ¶wi±tecznego spotkania freeridowego.
Zbli¿a siê d³ugi majowy weekend. Jak wszystkim doskonale wiadomo najlepiej wypoczywa sie na rowerze :) Grupa XC wypoczywaæ bêdzie nad morzem, a grupa FR w górach. Przynajmniej takie s± plany. Obiecujemy, ¿e zdamy relacjê z obu wyjazdów, byæ mo¿e pojawi siê jaki¶ nowy filmik z pierwszego w tym roku wypadu DH.
Na koniec sprawy "organizacyjne" : narzekacie, ¿e na stronie niewiele siê dzieje. Macie racjê, ale przypominam, ¿e klubowa strona powinna byæ wspó³tworzona przez wszystkich klubowiczów. S± osoby, które odwiedzaj± gkkg.pl codziennie, ale komentarzy czy postów ich autorstwa pró¿no szukaæ np. na forum. O przysy³aniu zdjêæ, relacji z zawodów czy wycieczek nawet nie wspominam.
Panowie ! samo siê nie zrobi !
Weso?ych ?wi?t Udostpnij

Strona 74 z 85 << < 71 72 73 74 75 76 77 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>