Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
podsumowanie Udostpnij
W zwi±zku z tym, ¿e zbli¿a siê koniec roku przedstawaimy krótkie podsumowanie istnienia strony www naszego klubu.
Od dnia 10 maja 2004 zanotowali¶my 5734 odwiedziny. Stronke ogl±dali ludzie z ca³ego ¦wiata (Niemcy, USA, Japonia, Nowa Zelandia itd.). Najwiêksz± dzienn± liczbê odwiedzin zanotowali¶my w dniu 6.11.2004, by³o ich a¿ 166. Film JUMP ¶ci±gne³o 426 osób. Mamy 20 zarejestrowanych u¿ytkowników, na forum s± 124 posty, a w galerii znajduj± siê 172 fotki. W rankingu Rowery Toplista zajmujemy bardzo dobre 23 miejsce.
Zrobimy wszystko aby w przysz³ym roku nasza strona by³a jeszcze ciekwsza dla odwiedzaj±cych.
Nowy film! Udostpnij
Zapraszamy do dzia³u DOWNLOAD gdzie do ¶ci±gniêcia jest nowy, krótki filmik FR !!! Opinie na jego temat mozecie wyraziæ na naszym forum. Mi³ego ogl±dania !!!
fotki Udostpnij
W galerii mo¿na obejrzeæ fotki z niedzielnego wypadu na punkt widokowy w Dusznie.
A tak przy okazji - jechali¶my niez³± ekip± - 11 osób. Tak trzymaæ, nie wymiêkaæ !!! w niedziele znowu jazda !
stare ale jare Udostpnij
Przypominamy "kilka" zasad prawdziwego bikera. Czytaj±c ten tekst zastanów siê nad sob± :)
Ja z³apa³em siê na przynjamniej kilkunastu punktach.
zima Udostpnij
Wszystkim nieprzygotowanym jeszcze do zimy polecamy artyku³ o kolcowaniu opon.
Strona 83 z 85 << < 80 81 82 83 84 85 >
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>