Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Dêbówiec 2016 - relacja Udostpnij
Sezon 2016 dobiega koñca. Wielu zawodników koñczy sezon wyznaczaj±c sobie ostatni start w aurze jesiennej. Tradycyjnie dla wielu Wielkopolan od kilkunastu sezonów to start "na Dêbówcu" - jednym z najstarszych amatorskich wy¶cigów MTB w Wielkopolsce, organizowanych przez Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego na terenie Lasów Królewskich...[czytaj wiêcej]
Wyniki Dêbówca 2016! Udostpnij
WYNIKI DÊBÓWCA 2016!


Dziêkujemy wszystkim za przybycie!

MTB Wiórek 2016 Udostpnij
V Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Prze³ajowym - odby³y siê 01/10/2016. ¦wietnie zorganizowana impreza sportowa z podzia³em na kilka kategorii i dystansów: od najm³odszych do mastersów...[czytaj wiêcej]
Gogol MTB £opuchowo Udostpnij
Fina³ cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB 2016 - £opuchowo
To ju¿ dziesi±ta, fina³owa edycja Gogolowego cyklu. Jak zwykle w £opuchowie, jak zwykle przy piêknej pogodzie i jak zwykle na szybkiej trasie...[czytaj wiêcej]
©koda Poznañ Bike Challenge Udostpnij
Podczas minionego weekendu wystartowali¶my w 3 wy¶cigach! Uphillu, maratonie MTB i na szosie...[czytaj wiêcej]
Strona 2 z 85 < 1 2 3 4 5 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>