II OTWARTE AMATORSKIE MISTRZOSTWA GNIEZNA W KOLARSTWIE GÓRSKIM
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 08:31:31
Siedemdziesiêciu zawodników, w tym tylko jedna kobieta, uczestniczy³o w zawodach. Do grodu Lecha na zawody, które odby³y siê 29 lipca przyjechali kolarze m.in. z Jarocina, ¦remu, S³upska, Bydgoszczy, Wrze¶ni, Trzemeszna, Kalisza, a nawet Szczecina. Nie zabrak³o tak¿e kilku reprezentantów Gnie¼nieñskiego Klubu.

WYNIKI:

Kategoria MASTERS I 30-39 lat
1. Wojciech Kolemba – Toruñ
2. Andrzejem Danielem – Wieruchowo
3. Rafa³ Dymek – Szczecin

Kategoria SENIOR
1. Krystian Grucha³a – S³upsk
2. Rafa³ Zemankiewicz – Szczecin
3. Marcin Skorczyk – ¦rem
4. Przemys³aw Szubert – Gniezno
6. Piotr Ma³ek – Gniezno
9. Mateusz Góralczyk - Gniezno

Kategoria JUNOR
1. Eryk Sza³ek – Jarocin
2. Micha³ O¿ga – S³upsk
3. Jakub Jaroñskim – Jarocin
6. Marcin Springer – Gniezno
13. Jakub Gruszczyñski - Gniezno
14. Mateusz Napieczyñski - Gniezno

Kategoria M£ODZIK
1. Maciej Peterski – Jarocin
2. Wojciech Makutunowicz – Bartoszyce
3. Bartosz Ratajczak – Jarocin
4. Monika Adamska – ¦rem (10 miejsce w m³odzikach i pierwsze w klasyfikacji kobiet)
7. Tomasz Góralczyk - Gniezno