Serwis: Bomber MX Comp Coil 2003
Dodane przez thomson dnia 11 grudzie 2005 14:05:59
Przedstawiamy kompletn± instrukcjê serwisow± dla Bombera Mx Comp Coil 2003 przygotowan± przez Bloszka :] Instrukcja ta jest do¶æ uniwersalna gdy¿ wiêkszo¶æ amortyzatorów ma podobn± budowê ogóln±, a ju¿ na pewno te ze stajni Marzocchi. Przejd¼ do instrukcji >>