Wyniki CZASÓWKI 1.05.2007
Dodane przez thomson dnia 02 maj 2007 09:04:05
  M£ODZIK (do 15 lat)  
miejsce imiê i nazwisko czas
1. Szymon Dobrzyñski 33:52
     
 

JUNIOR (16-17 lat)

 
1. Kuba Skrzetuszewski 22:06
2. Tomasz Wachowiak 22:43
3. Jacek Groszewski 28:23
4. Mateusz Skrouba 28:50
     
 

ELITA (19-39 lat)

 
1. Przemys³aw Szubert 19:18
2. Andrzej Figa 19:52
3. Rados³aw Jaskulski 20:02
4. £ukasz Lubczyñski 21:25
5. Maciej Wich³acz 21:50
6. Jaros³aw Kantowski 21:53
7. Jan Groszewski 22:53
8. Jaros³aw ¯abierek 23:58
9. Piotr Szymkowiak 26:20
10. Marcin Koz³owski 28:28
     
 

MASTERS I (40-49 lat)

 
1. Leszek Jopek 22:16
     
 

MASTERS II (50 lat i wiêcej)

 
1. Franciszek Sawicki 21:26
2. Tadeusz Szubert 26:27