Via Cervimontana
Dodane przez thomson dnia 01 wrzesie 2009 14:06:40
Niedawno na gkkg.pl mieli¶my okazje przeczytaæ relacjê Piotra Góralczyka z rowerowej, samotnej pielgrzymki Drog± ¦w. Jakuba. Na kolejn± wyprawê spod znaku muszli wybrali¶my siê w dwójkê.
Via Cervimontana – tak± nazwê nosi czê¶æ Drogi ¦w. Jakuba prowadz±ca z Jeleniej Góry do Lubania... [pobierz artyku³ - PDF 11,2 MB]