III OTWARTE AMATORSKIE MISTRZOSTWA GNIEZNA W KOLARSTWIE GÓRSKIM
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 08:30:54
Na III Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Gniezna w Kolarstwie Górskim przyjecha³o ponad 60 zawodników z ca³ej Wielkopolski i nie tylko. Pogoda dopisa³a, by³o ciep³o i ¶wieci³o s³oñce. Starty zaczê³y siê od grupy m³odzików, którzy trasê d³ugo¶ci 6,44 km (dwa okr±¿enia) pokonywali w 20-25 min. Najwiêcej okr±¿eñ do pokonania mieli zawodnicy z kategorii elita, by³o ich a¿ 6. Po zakoñczeniu zawodów MTB i rozdaniu nagród zorganizowano mini zawody dla przedszkolaków.

WYNIKI :

Kategoria : MASTERS I 30-39 lat
1. Piotr Zielonka – Ko¶cian
2. Piotr Schondelmyer – Poznañ
3. Piotr Adamski – ¦rem
------------------------------------------
8. Mariusz Odrowa¿ – Gniezno
9. Krzysztof Grenda – Gniezno

Kategoria : ELITA 19-29 lat
1. Albert Fokt – Kalisz
2. Radek Lonka – Wrze¶nia
3. Jacek Lonka – Wrze¶nia
-----------------------------------------
7. Jaros³aw Kantowski – Gniezno
11. Piotr Ma³ek – Gniezno

Kategoria : JUNIOR 15-18 lat
1. Dariusz Mitkowski – Z³otów
2. Piotr Krysman – Tarnowo Podgórne
3. Micha³ Fidurski – Z³otów
----------------------------------------
11. Hubert Januchowski – Gniezno
14. Marcin Koz³owski – Gniezno

Kategoria : M£ODZIK 13-14 lat
1. Grzegorz Tomczak – Wrze¶nia
2. Tyc³aw Kolanko – Z³otów
3. Bartosz Soko³owski – ¦rem
-----------------------------------------
6. Tomasz Góralczyk – Gniezno
9. Bartosz Szczygie³ – Gniezno